Ons verhaal

Peregrinus was de term die gebruikt werd tijdens het vroege Romeins keizerrijk van 30 voor Chr. tot 212 na Chr., voor de vrije onderdanen van het keizerrijk die geen Romein waren. Tegenwoordig wordt het vooral vertaald als pelgrim of vreemdeling.

De stichting Peregrinus houdt zich al jaren bezig met het stimuleren van onderwijs aan jonge arts-assistenten met name op het gebied van de operatieve dermatologie. Wij willen onze activiteiten nu uitbreiden naar het verbeteren van de dermatologische zorg op de archipel.

De parelwitte stranden van Zanzibar

In november 2014 heeft Pierre van Neer hiervoor voor het eerst Zanzibar bezocht en daar de eerste contacten gelegd. Ook heeft hij enkele, overvolle, spreekuren gedaan met de lokale artsen. Daarop is hij in juni 2015 opnieuw afgereisd nu samen met Kees-Peter de Roos. Zij zijn als het ware kwartiermeesters voor het project geweest door gesprekken te voeren met de directie van het ziekenhuis op Zanzibar, de voorzitter van de medische staf en vele anderen.

Tussen 2015 en 2018 zijn verschillende dermatologen afgereisd naar Zanzibar om verschillende spreekuren met de daar aanwezige basisartsen te superviseren. Door gemiddeld 15 patiënten per dagdeel samen te zien was het mogelijk om te helpen bij en stellen van de diagnose en het bespreken van een behandelplan per patiënt. Zodat er al verschillende scenario’s met de artsen werden besproken.

Het bestuur van de stichting Peregrinus wordt gevormd door:
Anja Sommer (voorzitter), Pierre van Neer en Kees-Peter de Roos, alle drie werkzaam als dermatoloog